mvo

Naast een transparante dienstverlening streeft de kwantitatieve dienst ook een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering na. Wij gebruiken zo weinig mogelijk energie. Onze rapportages zijn compact en zoveel mogelijk in elektronische vorm. De stroom die we gebruiken is groen, het papier gerecycled of met FSC keurmerk.
Voor het soms onvermijdelijke vervoer benutten we zoveel mogelijk het openbaar vervoer of de fiets. Indien het niet anders kan, wordt de Toyota Prius van stal gehaald.

Op telecom gebied ondersteunen wij een mooi staaltje Nederlands ondernemerschap en gebruiken wij de meest duurzame telefoon op de markt, de FairPhone (2).

Ook op het gebied van webhosting, drukwerk, financieel en verzekeringsadvies kiest de kwantitatieve dienst voor partners met een hoog mvo-profiel. Zie ook onze link pagina.

Begrijpelijkerwijs werken wij graag voor klanten die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden en wij brengen dit in onze tariefstelling tot uitdrukking. Voor zeer duurzame bedrijven en andere organisaties kan dit voordeel oplopen tot 25%.

Dat we véél voorzichtiger met onze aarde moeten omgaan werd nog eens onderstreept in de uitzendingen van de ‘Beagle‘ door de VPRO, vooral in de laatste samenvattende uitzending.