wat is optimaal?

Onder het optimaal oplossen van een beslissingsprobleem wordt vrijwel altijd verstaan: tegen zo laag mogelijke kosten. Of met zo hoog mogelijke baten, dan wel een combinatie van die twee. Uiteraard binnen gestelde randvoorwaarden aan bijvoorbeeld investeringsbudget of te bereiken serviceniveau.
 
Toch laten steeds meer organisaties naast de financiële aspecten ook sociale en milieuaspecten meewegen en hanteren het bekende 3P model: People – Planet – Profit.
 
Enkele voorbeelden:

  • In een roosterplanning kan rekening gehouden worden met de thuissituatie, persoonlijke voorkeuren en belastbaarheid van medewerkers.
  • In de logistiek kunnen naast voorraad-, transport- en servicekosten ook nadelige gevolgen als luchtverontreiniging of CO2 uitstoot en files worden meegewogen.
  • Door naar de gehele levenscyclus van een product te kijken, van grondstof- en energiegebruik tot en met ontmanteling en hergebruik, wordt suboptimalisatie voorkomen en kunnen milieu- en financiële voordelen hand in hand gaan. Dit is de grondgedachte van het Cradle-to-Cradle ontwerpen.

Overigens worden met name de milieugerelateerde aspecten door nationale en EU-regels ook steeds meer in de financiële dimensie verwerkt, bijvoorbeeld via CO2 certificaten.
 
de kwantitatieve dienst is een groot voorstander van het 3P model, een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Zie ook onze mvo pagina.