voorbeeld: prestatie-vergelijking


Analyseren
De verschillende onderdelen van uw organisatie vertonen sterk uiteenlopende prestaties, bijvoorbeeld op het gebied van verkoopresultaten, klanttevredenheid of ziekteverzuim van het personeel. Waar ligt dit aan? Hoe kan de situatie bij de achterblijvers verbeterd worden?

Optimaal besturen
Uit statistische analyse van de gegevens blijkt dat de demografische karakteristieken van het lokale marktgebied – een niet-beïnvloedbare factor – 40% van de prestaties van de verkooporganisatie bepalen. Door voor deze factoren te corrigeren, wordt de werkelijke prestatie zichtbaar gemaakt. Vergelijking van goed presterende verkoopeenheden met minder presterende richt de aandacht op de overige 60% van de – beïnvloedbare – factoren, waardoor het totale prestatieniveau verhoogd kan worden.

Voorspellen
Op basis van de afgeleide verbanden is het mogelijk te voorspellen welke prestaties (verkopen, klanttevredenheid, ziekteverzuim) te verwachten zijn bij een nieuw organisatie-onderdeel (verkoopeenheid, afdeling).