doe meer met uw data!

De mogelijkheden van de informatietechnologie hebben er toe geleid, dat veel bedrijven en andere organisaties tegenwoordig beschikken over enorme hoeveelheden gegevens over hun klanten, producten, transacties en interne processen: Big Data is de populaire term hiervoor. Data warehouses schieten als paddenstoelen uit de grond en er wordt meer gerapporteerd dan ooit tevoren. Vaak blijft het echter moeilijk om vanuit deze data-rijkdom de bedrijfsprocessen optimaal te besturen. de kwantitatieve dienst helpt u om meer profijt te halen uit uw data.
Afhankelijk van de situatie ligt de nadruk op:

  • Analyseren van gegevens over het verleden: door te begrijpen hoe processen in het verleden zijn verlopen, kunnen conclusies voor een verbeterde inrichting van processen worden getrokken.
  • Optimaal besturen van de dagelijkse processen: uit de analyse van de  gegevens blijkt welke factoren van invloed zijn op het functioneren van het proces. Door de juiste keuze van deze factoren kan het proces geoptimaliseerd worden. Soms is hiervoor extra onderzoek in de vorm van experimenten – in werkelijkheid of gesimuleerd – nodig.
  • Voorspellen van de toekomstige ontwikkelingen: hoe nauwkeuriger u de toekomst kunt voorspellen, hoe beter u de bedrijfsprocessen hierop kunt toesnijden.

Deze analytische activiteiten werpen de meeste vruchten af, indien ze in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen uit uw organisatie worden uitgevoerd.

Ter  illustratie een tweetal voorbeelden: