advisering

Advisering en projectuitvoering liggen min of meer in elkaars verlengde.
Bij adviesopdrachten gaat het om advies over een bepaald vraagstuk in de organisatie, waar met behulp van kwantitatieve methoden een oplossingsrichting aangegeven kan worden. Het gaat meestal om opdrachten van kortere duur, tot hoogstens één maand, waarbij niet direct een werkend model of een beslissingsondersteunend systeem hoeft te worden opgeleverd.

Eindprodukt is een rapport met aanbevelingen over de optimale oplossingsrichting voor het onderzochte vraagstuk en een beschouwing van de alternatieven.

Tijdens het adviestraject worden medewerkers in de organisatie geraadpleegd, maar zij werken in principe niet mee in een projectorganisatie.

Een adviesopdracht kan gevolgd worden door een projectopdracht waarin de voorgestelde aanpak, of een van de alternatieven, wordt uitgevoerd en geïmplementeerd.