projectuitvoering

Onder projectopdrachten verstaat de kwantitatieve dienst langduriger opdrachten (doorlooptijd meerdere maanden), waarbij een model ontwikkeld wordt, dat in een bestaande of nieuwe software omgeving wordt geïmplementeerd. Vaak vindt uitvoering plaats door een multidisciplinair projectteam van ervaringsdeskundigen uit de organisatie, inclusief vertegenwoordigers uit de IT-afdeling. De modelleringskennis en -vaardigheden worden ingebracht door de kwantitatieve dienst. In kleinere projecten kunnen wij ook de projectleiding verzorgen.

Eindproduct van het project is een geïmplementeerd model, dat gebruikt kan worden om het nemen van complexe beslissingen optimaal te ondersteunen. Bij weerkerend gebruik door medewerkers uit de organisatie wordt uiteraard adequate opleiding van deze medewerkers verzorgd.

Een projectopdracht wordt vaak voorafgegaan door een adviesopdracht waarin de haalbaarheid (o.a. beschikbaarheid data, aansluiting bij werkwijze organisatie) van mogelijke oplossingsmethoden onderzocht wordt.