complexe beslissingen

De hedendaagse bedrijfsvoering is complex. Dit geldt niet alleen voor commerciële bedrijven, maar even goed voor overheden en andere non-profit organisaties.

de kwantitatieve dienst helpt u om knelpunten in uw bedrijfsvoering te analyseren en op te lossen.
Denk daarbij aan:

  • planning van inzet van personeel (werkroosters)
  • segmentatie van klantenbestand ten behoeve van marketing
  • optimaal onderhoudsschema van apparatuur
  • juiste balans tussen rendement en risico’s
  • afweging logistieke kosten tegen serviceniveau
  • detecteren of voorkomen van fraude of andere onregelmatigheden

Deze opsomming is slechts een greep uit de veelheid aan complexe beslissingsproblemen waarmee uw organisatie te maken kan hebben. In het algemeen gaat het om de optimale afweging tussen kosten en opbrengsten van verschillende alternatieve beslissingen. Dit kunnen éénmalige beslissingen zijn, bijvoorbeeld bij strategische investeringen, maar ook vaak terugkerende operationele beslissingen, zoals bij een dagelijkse bestelling van materialen.
 
80-20 regel: keep it simple
Voor het oplossen van veel complexe, kwantitatieve beslissingsproblemen bestaan inmiddels standaardtechnieken. Meestal moet een praktijkprobleem enigszins versimpeld worden om zo’n standaardtechniek toe te kunnen passen. In de ervaring van de kwantitatieve dienst bereikt u daardoor echter wel 80% van het resultaat met 20% van de inspanning.