Home

de kwantitatieve dienst


Door het gebruik van kwantitatieve modellen uit de toegepaste wiskunde, statistiek en econometrie zijn in het bedrijfsleven grote voordelen te behalen. In een groot bedrijf gaat het al gauw om miljoenen euro’s per jaar.

Maar kwantitatieve methoden zijn omgeven door een geheimzinnige waas en hebben een 'black box' imago. De kwantitatieve dienst wil dit doorbreken: geen ingewikkelde verhalen of overdreven gebruik van vaktaal, maar heldere communicatie over de oplossing van uw bedrijfsprobleem.
 
De kwantitatieve dienst maakt de voordelen van de inzet van kwantitatieve modellen ook bereikbaar voor kleinere organisaties, voor wie de stap naar een imposant consultancy-bureau misschien te groot is. In het bijzonder werken wij graag voor duurzame bedrijven en (non-profit) organisaties, voor wie wij ook speciale tarieven hanteren.   

Kwantitatieve technieken worden vaak ingezet wanneer complexe problemen moeten worden opgelost. Of wanneer men veel data heeft verzameld en daar méér profijt uit wil halen. Hoe de kwantitatieve dienst u daarbij kan helpen, wordt in de betreffende pagina's op deze website uit de doeken gedaan.

Onze werkwijze en vormen van dienstverlening, inclusief enkele voorbeelden van gerealiseerde opdrachten, zijn te vinden onder dienstverlening in het menu.